Hubungi Kami di Talian : 03-51922429/2434

Tunas Kadet Remaja SekolahTunas Kadet Remaja Sekolah

TKRS SRII Hira’ Shah Alam ialah satu badan beruniform yang diwajibkan kepada semua pelajar tahun 4,5 dan 6. Jumlah pelajar yang menyertai TKRS SRII Hira’ Shah Alam ialah seramai 49 orang murid.Dalam setahun, terdapat 2 kali perkhemahan yang melibatkan perkhemahan dalaman dan perkhemahan luaran.Perjumpaan dwimingguan dilaksanakan setiap bulan.Ujian kenaikan pangkat akan diadakan sekali setahun bagi melahirkan pelapis di kalangan murid Hira’.

MOTO TKRS

ILMU AMAL TERAS PEMBENTUKAN RABBANI

JAWATANKUASA TKRS SRIIH

Komandan
– Mohd Fairul Nafazli Bin Md Nazin

Timbalan Komandan
– Salasiah Mohd Salleh

Penyelaras
– Lef Muda KRS Pn Noraishah Ramli
– Lef Muda KRS Tn Dhiyaurrahman Nordin

 AJK
– Tuan Muhamad Sukri Dolah
– Tuan Daud Al-Firdaus
– Puan Diana Dahlan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *